Termín přiznání k dani z nemovitosti se blíží. Pozor na změny

18. březen 2021 Finance

Pokud jste v roce 2020 nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, nejspíš vás čeká nepříjemné papírování. Nepřehledné formuláře psané úřednickou řečí tentokrát ale hravě zvládnete díky užitečným radám, které na vás čekají v tomto článku.

Termín přiznání k dani z nemovitosti se blíží. Pozor na změny

Ještě než se vrhneme do samotné problematiky, upřesníme si pár pojmů pro lepší chápání celého článku.

 • Daňové přiznání je formulář, který podává fyzická či právnická osoba finančnímu úřadu. Vlastník nemovitosti ji podává pouze jednou, nebo v případě změn popsaných níže.
 • Daň z nemovitosti je daň vyměřená státem, kterou jste povinni platit každý rok.
 • Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena v září loňského roku. Povinnost platit daň zaniká zpětně od 1. prosince 2019. Týká se to tedy všech, kteří dokončili vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Pokud jste v roce 2020 nabyli či pozbyli nemovitost, máte povinnost podat na místně-příslušný finanční úřad přiznání. Každoročně je lhůta podání do konce ledna. Letos však vláda schválila její prodloužení, a kvůli pandemii koronaviru tedy jako nejzazší termín platí 1. duben 2021. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je totiž standardně do 31. května 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má každý, kdo v předchozím roce nabyl, prodal či jinak pozbyl nemovitost. Týká se to tedy i vás, pokud:

 • jste koupili, dostali darem či zdědili pozemek, rodinný dům nebo třeba byt
 • jste na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a tím výrazněji změnili její parametry
 • jste nemovitost prodali, darovali či jinak pozbyli

Kdo podal daňové přiznání už v předchozích letech a v uplynulém roce u něj nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání již nepodává.

Co když mám více nemovitostí?

Jestliže vlastníte více nemovitostí na území jednoho kraje, všechny uvedete pouze do jednoho daňového přiznání. Pokud se však nachází v různých krajích, budete muset podat každé daňové přiznání zvlášť – každému kraji tedy náleží jedno.

Jaké hrozí pokuty?

Pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení se běžně začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání – každoročně tedy šestý pracovní den v únoru. I přesto, že finanční úřad letos toleruje podání přiznání do 1. dubna, sankce za pozdní podání se budou poplatníkům počítat od původní zákonné lhůty, která by bývala uplynula 31. ledna, a to až do dne podání daňového přiznání.

Pokuta za opožděné podání přiznání se však nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 1 000 korun (přičemž doposud tato částka činila 200 Kč). Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu přinejmenším 500 korun.

Kde se daň přiznává?

Daňové přiznání podáváte na jednotlivých územních pracovištích, v jejichž působnosti se vaše nemovitost nachází. Komunikace s finančními úřady tedy probíhá prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.

Přiznání lze podat následujícími způsoby:

 1. Osobně – na příslušném územním pracovišti
 2. Elektronicky – jestliže máte datovou schránku, je podání daňového přiznání touto cestou povinné
 3. Poštou

Jak je to v případě spoluvlastnictví?

Zdědili jste dům společně s vašimi sourozenci a ještě k tomu s příbuznými z pátého kolena? A nyní vám patří 1/10 nemovitosti? Možná se ptáte, jak je to s daňovým přiznáním a zda ho musí podávat každý zvlášť. V případě, že jste ochotni se s dalšími spoluvlastníky domluvit, nemusíte mít obavy. Je zde možnost zvolit si společného zmocněnce neboli zástupce, který podá přiznání za všechny a následně zaplatí i daň. Záleží na vás, jaké řešení budete preferovat a zda vyberete někoho, kdo bude zastupovat všechny vlastníky, či nikoliv.

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti, kterou můžete uhradit elektronicky na účet či složenkou, zaplatíte finančnímu úřadu. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo poplatníka nebo DIČ, jedná-li se o právnickou osobu. Konstantním symbolem je:

 • při bezhotovostní platbě – 1148
 • při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
 • při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Výši daně z nemovitosti si snadno můžete vypočítat zde.

Daň z nemovitosti můžete uhradit do 31. května 2021. V případě, že daň přesahuje 5 000 Kč, je možné splatit ji ve dvou splátkách – první do konce května a druhou do konce listopadu letošního roku.

Jste-li vlastníkem nemovitosti, zapište si tato dvě data do kalendáře a předejdete tak zbytečným pokutám a dalším nepříjemnostem. Pokud zároveň potřebujete poradit, jak správně vyplnit daňové přiznání, veškeré formuláře, kalkulačky k výpočtu daně a další užitečné informace naleznete zde.

18. březen 2021 Finance

 

 

JSME IdealníNájemce.cz
 • graf
  1498
  Aktuálně se staráme
  o 1498 bytů
 • 100 procent
  100%
  100 % našich majitelů dostává peníze včas
 • čas
  60h
  Naši klienti s námi šetří průměrně 60 hodin času ročně
Zjistit více o Ideálním nájemci