Vhodné byty

Jaké byty jsou (ne)vhodné pro zařazení do projektu Ideálního nájemce a jak je vybavit?

Obecně lze byty rozlišit do tří kategorií – byty obecní, družstevní a byty v osobním vlastnictví. Více body níže.

Obecní byty

Vlastníkem je město, byty pronajímá za snížení nájemné, a proto je ve většině těchto bytů zakázán jejich další podnájem. Spousta nájemníků však v obecních bytech vidí snadnou možnost výdělku, a proto obecní byty podnajímá dál načerno. My však jednáme dle zákona a našim podnájemníkům chceme zaručit, že nenastanou problémy a nebudou se muset narychlo vystěhovat. Obecní byty si tedy nepronajímáme. Ideální nájemce - Petr a Tomáš

Družstevní byty

Vlastníkem je družstvo, majitel družstevních práv si byt pronajímá. V tomto případě je možné byty dál podnajímat, je ale nutný souhlas družstva. V případě souhlasu je tedy možné si od vás byt pronajmout, je ovšem nutné připravit speciální smlouvy a celkově je pro nás tento druh pronájmu o něco složitější a rizikovější. I přes složitější agendu jsme však pronájmu družstevních bytů otevření.

Byty v osobním vlastnictví

Vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která s bytem může nakládat dle svého uvážení. Takový byt si tedy od vás můžeme bez problému pronajmout a dále ho nabízet k podnájmu. Jedná se o nejobvyklejší a pro nás nejlepší druh spolupráce.

Specifické případy, se kterými si umíme poradit

Takový byt si od vás pronajmeme celý, i se stávajícími nájemníky, a ty chybějící najdeme sami.
V takovém případě si nájemníky převezmeme a uzavřeme s nimi novou nájemní smlouvu.
Jsme připraveni obstarávat celé portfolio vašich bytů, bez ohledu na to, v jaké lokalitě se nachází.
Vlastníte více bytů na jednom místě? Výborně. Rádi se postaráme o všechny tyto byty, a navíc vám díky jednotné administrativě dokážeme vytvořit speciální podmínky i cenu.
Jsme schopni zajistit i kompletní správu celého bytového domu.
Kromě samostatných bytů se rádi postaráme i o pronájem vašeho rodinného domu.
Chcete pronajmout pouze část rodinného domu? I na takovou to variantu jsme připraveni.
Na základě projektové dokumentace jsme schopni odhadnout přibližnou cenu nájmu a podepsat s vámi smlouvu o smlouvě budoucí. Tyto dokumenty následně můžete využít jako podklady pro žádost o bankovní úvěr.
Naše služba aktuálně působí pouze na území Brna a Prahy.

Chcete změnit pronájem svého bytu v bezstarostný příjem?

Kontaktovat