Domů | Ochrana osobních údajů

Jaké má Ideální nájemce zásady ochrany osobních údajů

 

Vaše údaje pečlivě střežíme. Ať už jste náš klient - majitel bytu, podnájemník či od nás pouze odebíráte tipy na pronajímání bytu, přečtěte si prosíme pečlivě tyto zásady a pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Jsme členem skupiny Miton vedle projektů jako Slevomat, Rohlík.cz, Bonami či Twisto.

Máme pobočky v Brně a v Praze a velký tým, který se stará o blaho našich klientů i podnájemníků. Podívejte se, kdo za Ideálním nájemcem stojí.

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:

  • kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje,
  • jak chráníme vaše osobní údaje a data,
  • proč a jak používáme cookies, a
  • jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu idealninajemce.cz (dále jen Web) společnost UlovDomov.cz s.r.o., IČO: 293 00 631, se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno (dále jen UlovDomov) výhradně v mezích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen zákonné předpisy).

Při registraci na Webu shromažďujeme vaše osobní údaje a nadále je zpracováváme v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) e-mailová adresa, a (iii) telefonní číslo (dále jen Osobní údaje).

Účelem zpracování Osobních údajů je pouze to, abychom vám mohli poskytnout nezávazné nacenění služby nebo službu pronájmu či podnájmu bytové jednotky a abychom vás mohli informovat o právních novinkách a našich službách. K žádnému jinému účelu Osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme, mimo našich spolupracovníků, kteří se podílejí na tom, aby naše služby byly ještě lepší, a kteří mají smluvně zajištěnu povinnost mlčenlivosti.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Osobní údaje používali k tomu, abychom vás informovali o novinkách v oblasti nájemního bydlení, světě nemovitostí a našich službách, postačí „nezakliknout fajfku“ u souhlasu pod registračním formulářem nebo nám poslat e-mail na adresu info@idealninajemce.cz s tím, že si nepřejete, abychom Osobní údaje pro tento účel zpracovávali.

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů

UlovDomov.cz zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:

  • komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;
  • procesy shromažďování a zpracování Osobních údajů pečlivě kontrolujeme;
  • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;
  • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;
  • používáme firewally a další zabezpečovací technologie.

Používání "Cookies" na Webu

Tzv. „cookies“ (z anglického koláčky) je malý soubor dat, které Web uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. „Cookies“ slouží mimo jiné k rozlišování preferencí uživatelů Webu a k tomu, aby si o vás Web pamatoval určité informace při vaší další návštěvě. „Cookies“ pro vás nepředstavují nebezpečí.

Používáme „cookies“ a) pro vylepšování našich služeb a b) pro potřeby reklamy. Dále používáme „cookies“ třetích stran (např. Google Analytics).

Používáním Webu souhlasíte s ukládáním souborů “cookies” na váš počítač. Pokud si přejete zablokovat „cookies“ z Webu, můžete nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

Vaše práva k Osobním údajům

Uchováváme Osobní údaje a další informace o vaší osobě po dobu 15 let (pokud zákonné předpisy nepožadují více). Vaše práva k Osobním údajům jsou uvedena v souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo přístupu k Osobním údajům a dále právo požadovat informace o zpracování Osobních údajů.

Pokud si přejete vědět, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální Osobní údaje, nebo pokud si přejete, abychom Osobní údaje nezpracovávali, můžete tohoto práva kdykoli využít. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

Dotazy ohledně ochrany soukromí

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na info@idealninajemce.cz.

Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Nabývají platnosti 25. 5. 2018.