HomePronajímám
Zdarma

Kalkulačka daně z pronájmu

Spočítejte si jednoduše kolik zaplatíte na dani z příjmu z pronájmu vašeho bytu. Níže jsme pro vás připravili i stručný přehled reálných a paušálních nákladů, které můžete u příjmu z pronájmu bytu uplatňovat. S pomocí naší kalkulačky si můžete porovnat, co se vám vyplatí víc.

Zadejte prosím nájemné vyšší než 1000 Kč
Zadejte prosím nájemné vyšší než 1000 Kč

Výpočet daně už letí na váš email

Do pár minut byste ho tam měli najít. Pokud by vám vzor nepřišel, podívejte se prosím do složky spam.

Pronájem bez starostí

Objevte způsob, jak pronajímat bez starostí, bez rizika a s pravidelným výnosem.
Něco se pokazilo. Zkuste formulář odeslat znovu. Pokud by problém trval, kontaktujte naši podporu.

Co vědět o dani z příjmu u pronájmů v roce 2024

Příjem z nájmu je nutné uvést v daňovém přiznání. Tato povinnost se týká jak OSVČ, tak zaměstnanců a všech ostatních. Jako zaměstnanec musíte pamatovat na to, že za vás zaměstnavatel nemůže podat roční zúčtování daně, ale musíte podat daňové přiznání. 

Termíny pro podání daňového příznání v roce 2024

Podle daňového řádu musí být přiznání podáno do prvního pracovního dne následujícího po 31. březnu. Pro přiznání za rok 2023 to vychází na pondělí 2. 4. 2024. Pokud byste to nestihli, nezoufejte, přiznání můžete stále podat do 2. 5. 2024 elektronicky. V připadě, že vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce na základě plné moci, máte tuto lhůtu o 3 měsíce delší, tedy do 1. 7. 2024.

Kdy daňové přiznání podat nemusíte

Příjmy z pronájmu jsou osvobozeny od daně:

 • pokud jste zaměstnanec a tyto příjmy nepřesáhly limit 6 000 Kč za rok,
 • pokud nemáte jiné zdanitelné příjmy a tyto příjmy nepřesáhly limit 15 000 Kč za rok.

Příjmy z pronájmu a náklady

Pokud tedy vaše příjmy z pronájmu přesahují zmiňované roční částky, musíte příjmy zdanit jako fyzická osoba v rámci dílčího základu daně příjmů z pronájmů. Není nutné mít k této činnosti živnostenské oprávnění, ani na základě těchto příjmů odvádět sociální a zdravotní pojištění. Mimo příjmů započítáte také výdaje a daň pak platíte z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Příjmy z pronájmu uvádíte také do přílohy 2 daňového přiznání a můžete si vybrat, zda uplatníte reálné nebo paušální výdaje:

 • Paušální výdaje jsou u příjmu z pronájmu ze zákona 30 %. Tyto výdaje teda jednoduše odečtete od příjmů, daň 15 % tedy platíte ze 70 % získaných příjmů.
 • Reálné výdaje naopak musíte sledovat a vykazovat a uchovávat. Případná kontrola z finančního úřadu pak může vyžadovat doložení a odůvodnění oprávněnosti těchto nákladů. Výhodou reálných nákladů je, že většinou přesahují 30% paušál. Zaplatíte tak menší daň, ale musíte počítat z větší administrativní zátěží.

Co všechno můžete započíst do reálných nákladů

Jako reálné výdaje vznikající při pronájmu můžete uplatnit takové výdaje, které vynaložíte pro získání a udržení tohoto příjmu. Patří sem například:

 • odpisy hodnoty nemovitosti
 • náklady na údržbu a opravy
 • pojištění nemovitosti
 • daň z nemovitosti
 • náklady na dopravu (paušální výdaj na dopravu nebo reálné náklady)
 • náklady na vybavení bytu
 • úroky z hypotéky
 • náklady na obsazení bytu realitní kanceláří

Pokud tedy platíte drahou hypotéku, byt jste nově zařídili či vymalovali nebo měli výdaje s hledáním nájemníka, vyplatí se vám spíše reálné výdaje, protože výsledná daň bude určitě nižší. Snadno se také může stát, že na dani nezaplatíte nic. Daňové přiznání ale samozřejmě musíte podat i v tomto případě. Případnou daňovou ztrátu pak můžete uplatnit oproti jiným svým příjmům, například z podnikání. Je možnost ji také uplatnit i v dalších letech v rámci optimalizace svých daní.

Za doporučení vás rádi odměníme.

+420 775 509 329
byty@idealninajemce.cz

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (jméno, telefon, e-mail, údaje o bytu, který pronajímáte, nebo údaje související s náborem pracovníků) budeme my, tedy společnost UlovDomov.cz s.r.o., IČO: 293 00 631, se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, zpracovávat pouze za účelem nacenění pronájmu vašeho bytu, sdělení ceny a informování vás o službě Ideální nájemce, nebo za účelem náboru nových zaměstnanců, v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat - stačí nás kontaktovat na info@idealninajemce.cz.

Podrobnější informace a o ochraně osobních údajů naleznete zde. Seznamte se také s našimi zásadami zpracování osobních údajů, ať víte, jak vaše data chráníme.

Váš průvodce nájemním trhem

Zakliknutím tlačítka souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje (e-mail) budeme my, tedy společnost UlovDomov.cz s.r.o., IČO: 293 00 631, se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno, zpracovávat za účelem zasílání našeho newsletteru týkající se novinek v oblasti nemovitostí a námi poskytovaných služeb, a to vše v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat - stačí nás kontaktovat na info@idealninajemce.cz anebo odhlásit odběr přímo v našem e-mailu obsahující newsletter. Podrobnější informace a o ochraně osobních údajů naleznete zde.