Domů | Poučení o soukromí

Poučení o zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nebudeme je nikomu dalšímu předávat. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k tomu, abychom s Vámi komunikovali a abychom vás informovali o právních novinkách a našich nových produktech.

Pokud vás zajímá, jak se staráme o bezpečí dat a vaše soukromí, přečtěte si sekci zásady ochrany vašeho soukromí.

Pokud nesouhlasíte, abychom vás informovali o novinkách v nájemním bydlení, světě nemovitostí a našich službách, stačí jednoduše, abyste „nezaklikli fajfku“ u souhlasu pod registračním formulářem nebo nám poslali e-mail. A je to hotovo.

Pokud tak neučiníte, dáváte v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen zákonné předpisy) svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v následujícím rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) e-mailové adresy, a (iii) telefonu (dále jen Osobní údaje) společnosti UlovDomov.cz s.r.o., IČO: 293 00 631, se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno jako správci Osobních údajů (dále jen Správce). Správce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057017.

Účelem zpracování Osobních údajů je, abychom vás mohli informovat o novinkách ze světa nájemního bydlení a poskytovat vám komplexní informace o produktech a službách, které Správce poskytuje prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových akcích, výzkumech nebo anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním Osobních údajů udělujete dobrovolně, a to nejdéle na dobu patnácti let od udělení vašeho souhlasu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Máte rovněž právo:

  • na přístup k vašim osobním údajům;
  • požadovat opravu vašich osobních údajů v souladu se zákonnými předpisy; a
  • kdykoli svůj souhlas odvolat oznámením doručeným Správci (postačí nám poslat e-mail na info@idealninajemce.cz).

Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.