Jak je to s vyúčtováním energií a služeb?

15. duben 2019 Finance
 • majitel bytu
 • výše kauce
 • nájemník bytu
 • zálohové platby
 • škody v bytě
 • vyúčtování energií a služeb
 • poplatky za služby

Ať už pro vás jarní příchody účtů znamenají druhé Vánoce, nebo naopak utažení opasků, řešení poplatků za služby se nevyhne nikdo, kdo byt pronajímá nebo naopak v pronájmu či podnájmu bydlí. Jak a kdy ale vyúčtování a doplatky řešit? Poradíme vám.

Jak je to s vyúčtováním energií a služeb?

Kdy už to bude?

Kdy přesně účty za plyn, elektřinu, vodu a další služby očekávat? Jak upozorňuje provozní ředitel Ideálního nájemce.cz, Petr Kubišta, univerzální datum neexistuje: “Vyúčtování je sice obvykle vystavováno za období jednoho roku, záleží ale, kdy daný rok na faktuře začíná. Rok zkrátka automaticky neznamená období od 1. ledna do 31. prosince, ale může to být třeba od 15. března 2018 do 14. března 2019. Chodí to tak u vyúčtování poplatků za plyn, elektřinu i vodu.” Teprve jakmile účty dorazí, je možné začít řešit vrácení přeplatků, či naopak doplacení chybějící částky.

Tak já pádím!

Kuriózní situace nicméně nastává ve chvíli, kdy danému nájemníkovi či podnájemníkovi končí smlouva ještě předtím, než vyúčtování energií dorazí – a dotyčný člověk se z bytu odstěhuje. Pronajímateli bytu tak nezbývá, než se předem pojistit pro případ, že nájemníkem uhrazená záloha nebude na poplatky za energie stačit. Jak to ale udělat?

Kauce? Jistota!

V tuto chvíli vstupuje do hry jistota, i dnes často označovaná jako “kauce”, případně “vratná kauce”. Tato částka, placená nájemcem majiteli, slouží pro pokrytí případných škod na majetku nebo právě k úhradě nedoplatku za energie. Obvykle tvoří jistotu částka ve výši jednoho měsíčního nájmu, může být ale i vyšší (např. když je byt vybavený dražším nábytkem či spotřebiči). Konkrétní výše jistoty by nicméně měla být uvedená v nájemní smlouvě, stejně jako případy, kdy může být z těchto peněz čerpáno, a podmínky, za kterých se daná jistota vrací.

Jakmile nájem skončí, je pronajímatel povinen vrátit jistotu, či její zbývající část nájemci. Aby si však pronajímatel mohl být jist, že za odcházejícího nájemce nebude v budoucnu muset nic doplácet, je dobré zálohu vrátit až po vyúčtování všech služeb. Takto také naprostá většina pronajímatelů postupuje.

“A jak to tedy chodí u vás?”

Co je psáno, to je dáno

V Ideálním nájemci.cz? Úplně stejně. :) Naším největším cílem je usnadnit život jak majitelům bytů, tak podnájemníkům. Pokud si tedy chce náš klient ušetřit starosti s dodavateli zmíněných služeb, postaráme se o jejich zajištění. Pomoci přitom můžeme jak majiteli, tak podnájemníkovi: po dohodě s daným klientem vždy uvedeme v nájemní, resp. podnájemní smlouvě, jaké služby má kdo “na starosti”.

Korunka ke korunce…

Jako většina pronajímatelů si i my necháváme od svých podnájemníků zaplatit jistotu (kauci). Když se pak podnájemník rozhodne z bytu odstěhovat, odečteme z jistoty částku, kterou použijeme na opravu podnájemníkem způsobených škod (pokud to nutné). Poté vytvoříme odhad, kolik peněz za energie bude třeba doplácet, a tuto sumu si “dáme stranou”. Jestliže se na základě odhadu domníváme, že žádný doplatek nebude potřeba, tak tento krok vynecháváme. Zbývající peníze odcházejícímu klientovi ihned vracíme.

Jak uvádí Petr Kubišta:

“Zmíněný odhad vytváříme na základě posledních faktur, které nám poskytuje majitel konkrétního bytu. Díky údajům z těchto faktur jsme schopni velmi dobře odhadnout, kolik peněz bude třeba za služby doplatit.”

Gabriela Kunstová, ředitelka správy bytů Ideálního nájemce.cz, upřesňuje:

“Je třeba mít na paměti, že onu část jistoty, kterou si v Ideálním nájemci.cz ponecháváme, tvoří peníze, které již podnájemník s vysokou pravděpodobností nedostane zpátky. Tato suma totiž slouží jako záloha pro vyúčtování, které teprve dorazí.”

Samozřejmostí nicméně je, že pokud i po tomto řádném vyúčtování část peněz zbývá, vracíme je okamžitě nájemci.

Do roka a do dne?

Termín řádného vyúčtování nastává až ve chvíli, kdy v Ideálním nájemci.cz obdržíme všechny potřebné dokumenty a faktury. Tento termín je jednou z mála věcí, které nedokážeme ovlivnit – je proto téměř nemožné předpovědět přesné datum, kdy vám na účtu přistane zbytek vaší jistoty. Pro lepší vysvětlení uvádíme tuto modelovou situaci:

Modelová situace

Podnájemník Jiří Bejváček uhradil po podpisu podnájemní smlouvy Ideálnímu nájemci.cz jistotu 20 000 Kč. Zmíněnou podnájemní smlouvu ukončil 31. ledna 2019. Po vytvoření odhadu dle faktur z minulých let v Ideálním nájemci.cz zjišťujeme, že na další vyúčtování bude s vysokou pravděpodobností třeba ještě 8 000 Kč. Pan Bejváček na bytě nezpůsobil žádné škody, proto mu nyní vrátíme 12 000 Kč.

V květnu 2019 přichází všechny materiály potřebné pro řádné vyúčtování služeb za rok 2018. Dohromady toto vyúčtování činí 5 000 Kč. Z rezervy 8 000 Kč tedy těchto 5 000 Kč odečítáme. Musíme však mít na paměti, že v budoucnu budeme doplácet i služby, které pan Bejváček využil v lednu 2019. Tento měsíc ale budeme schopni vyúčtovat až v roce 2020 (nejspíše opět v květnu), kdy obdržíme faktury za rok 2019. Teprve poté můžeme panu Bejváčkovi vrátit případný zbytek jeho jistoty. 

Už aby bylo léto!

Chápeme, že ze všech kaucí, doplatků, vyúčtování a záloh může jít člověku občas hlava kolem. Máte z řešení záloh a faktur pořád ještě trochu obavy? Přenechte starosti s výpočty nám. Pomůžeme vám rovnou i s výběrem perfektního nájemníka či ideálního bytu, s péčí o vybavení a spoustou dalších věcí. Dokážeme vás zkrátka zbavit starostí s pronájmem – jsme totiž Ideální nájemce.cz. A to nejen na jaře, ale v každém ročním období.

15. duben 2019 Finance
 • majitel bytu
 • výše kauce
 • nájemník bytu
 • zálohové platby
 • škody v bytě
 • vyúčtování energií a služeb
 • poplatky za služby

 

 

JSME IdealníNájemce.cz
 • graf
  1028
  Aktuálně se staráme o více než 1028 bytů
 • 100 procent
  100%
  100 % našich majitelů dostává peníze včas
 • čas
  60h
  Naši klienti s námi šetří průměrně 60 hodin času ročně
Zjistit více o Ideálním nájemci