HomeBlog

Jak a za jakých podmínek je možné zvýšit nájemné

15.8.2022
 
Právo

Každý pronajímatel i nájemník se s otázkou zvyšování nájemného už určitě setkal. Víte ale jak správně postupovat a za jakých podmínek může ke zvýšení dojít? Změnit výši nájemného lze několika způsoby. Pronajímatel a nájemce se mohou domluvit na pravidelném zvyšování nájemného již ve smlouvě, na základě inflační doložky nebo jednorázově. Existuje také možnost dohody mezi nájemníkem a pronajímatelem. Všechny tyto možnosti ale mají svoje pravidla.

Zvýšení nájmu zahrnuto v nájemní smlouvě


V případě nájemní smlouvy na dobu neurčitou je vhodné domluvit si podmínky zvyšování nájemného již v samotné nájemní smlouvě a vyhnout se tak nepříjemným jednáním o zvyšování nájmu. Pokud si smluvní strany nedohodly způsoby zvyšování nájemného ve smlouvě, mohou tak učinit dodatkem k této smlouvě. Svým podpisem poté strany potvrdí, že s principem zvyšování nájemného souhlasí. Typicky si strany ujednají každoroční jednorázové navýšení nájemného určené pevnou částku, procentuálně nebo např. o výši inflace v tzv. inflační doložce.

Inflační doložkou se rozumí ujednání mezi stranami, na základě kterého dochází ke každoroční zvyšování nájemného na základě inflace. Pro platnost doložky je zásadní, aby v ní bylo uvedeno, dle které inflace se řídí. Existuje mnoho indexů, které tento údaj zveřejňují, v České republice je to například Český statistický úřad. Dále si strany ujednají, ke kterému datu ke zvýšení nájemného dochází. Ke zvýšení poté dochází již automaticky a není nutné, aby byl nájemce pronajímatelem vyrozuměn. Avšak v rámci zachování dobrých vztahů doporučujeme nájemníka informovat. 

U smluv uzavřených na dobu určitou, např. na jeden rok, je způsob navýšení nájemného pro pronajímatele jednodušší, neboť k němu mohou přistoupit při uzavření či prodloužení smlouvy. Pokud chce po uplynutí smlouvy nájemník v bytě nadále bydlet, majitel může v nové smlouvě nájemné navýšit a nájemník buď na zvýšení přistoupí, nebo se poohlédne po jiném bytě.

{{vzor_najemky_card}}


Jak na zvýšení nájemného, pokud není ujednáno ve smlouvě


Výši nájemného lze zvýšit v průběhu trvání nájmu i za situace, že si strany nesjednaly podmínky a možnosti zvyšování nájmu v nájemní smlouvě či dodatkem. Ideální způsobem, jak předejít případným sporům, je uzavření dohody o zvýšení nájemného. Avšak v takových situacích záleží zejména na dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem a zda ten dohodu přijme. 

Pronajímatel může zvýšit nájemné jednostranně, musí však splnit zákonem stanovený postup. V první řádě musí doručit písemný návrh zvýšení nájemného nájemníkovi. Jestliže se nájemce k návrhu ve lhůtě 2 měsíců od dojití návrhu nevyjádří, může se pronajímatel v této otázce obrátit na soud.

Když nájemce návrh pronajímatele o zvýšení nájemného přijme, hradí novou částku počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu. 

Je nutné uvést, že pronajímatel je oprávněn navrhnout zvýšení nájemného do výše srovnatelného nájemného v daném místě a čase, nesmí však přesáhnout hranici 20% zvýšení. Toto omezení o maximálním možném zvýšení se vztahuje také k veškerým zvýšením nájemného v období posledních 3 let. Pokud je teda výše nájemného 10 000 Kč, po roce ji zvýšíte o 1000 Kč, pak po roce o dalších tisíc korun, třetí rok už k žádnému zvýšení dojít nemůže.

{{affil_card}}

Jak na zvýšení nájemného po investici do zkvalitnění bytu


Další důvodem pro zvýšení nájemného může být také zvýšení v důsledku provedených stavebních úpravu vedoucích ke zlepšení komfortu bydlení či snížení energetické náročnosti nemovitosti. Jde zejména o úpravy, které dlouhodobě sníží náklady na energie a vodu. 

V návaznosti na provedené opravy je pronajímatel oprávněn dle zákona navrhnout zvýšení nájemného o částku odpovídající maximálně 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s takovým návrhem alespoň ⅔ nájemníků v domě, je dohoda závazná pro všechny nájemníky v bytovém domě.

Jestliže nedojde k uzavření dohody, je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné z těchto důvodů, maximálně však o částku odpovídající 3,5 % účelně vynaložených nákladů ročně.


Nelamte si hlavu se zvyšováním nájemného


Pronajměte byt Ideálnímu nájemci. S námi budete mít vždy jistotu, že výše nájemného ve vašem bytě vždy odpovídá tržní hodnotě. Navíc, budete mít jistotu příjmu, i když bude váš byt zrovna prázdný.

Chcete zjistit více o bezstarostném pronájmu?

Nechejte nám na sebe kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme. Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

Děkujeme za zájem

Jednou za dva týdny si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Vyplnit další email

Něco se pokazilo

Zkuste prosím formulář odeslat znovu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte naši podporu.

Pronajímáte za správnou cenu?

Zdarma a nezávazně vám spočítáme optimální výši nájemného.

Chcete pronajímat bez starostí a bez rizika?

O váš pronájem se postaráme od A do Z.

Líbil se vám článek? 
Přihlašte se k odběru novinek

Pro naše odběratele připravujeme čtvrtletní analýzu a srovnání vývoje na trhu s nájemním bydlením. S předstihem připomínáme důležité termíny (daňové přiznání, daň z nemovitosti) a přehledně zpracováváme aktuální změny zákonů či nařízení.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a každý měsíc si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Získejte až 5 000 Kč

Víte o někom, kdo pronajímá byt nebo vlastní více investičních nemovitostí? Doporučte nám jej, odměníme vás za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

Doporučit majitele
Zdarma

Aktuální vzory smluv pro rok 2024

Naši právníci si pro vás připravili aktualizované vzory smluv pro rok 2024. Můžete si tak být jisti, že váš majetek bude maximálně chráněný a ani rostoucí inflace vás nezaskočí.

Nájemní smlouva

Získat vzor

Výpověď smlouvy

Získat vzor

Předávací protokol

Připravujeme

Dodatek ke smlouvě

Připravujeme

Vzor nájemní smlouvy

Aktualizovaný pro rok 2024
Vytvořen právníky
S inflační doložkou

Nesprávně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit nejednu vrásku na čele. S naším pravidelně aktualizovaným vzorem se vyhnete celé řadě problémů, kterým majitelé nemovitostí čelí.

Stáhnout

Naučíme vás pronajímat

S námi se ve světě pronájmů neztratíte. Získejte vždy čerstvé novinky z realitního trhu, tipy jak lépe pronajímat a nové investiční příležitosti.

Děkujeme za váš zájem

Jednou za dva týdny si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Vzor nájemní smlouvy

Aktualizovaný pro rok 2024
Vytvořen právníky
S inflační doložkou

Nesprávně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit nejednu vrásku na čele. S naším pravidelně aktualizovaným vzorem se vyhnete celé řadě problémů, kterým majitelé nemovitostí čelí.

Stáhnout

Získejte až 5 000 Kč

Víte o někom, kdo pronajímá byt nebo vlastní více investičních nemovitostí? Doporučte nám jej, odměníme vás za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

Doporučit majitele
Zdarma

Vzor nájemní smlouvy

Aktualizovaný pro rok 2024
Vytvořen právníky
S inflační doložkou

Nesprávně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit nejednu vrásku na čele. S naším pravidelně aktualizovaným vzorem se vyhnete celé řadě problémů, kterým majitelé nemovitostí čelí.

Stáhnout

Pronajímáte za správnou cenu?

Zjistěte aktuální hodnotu tržního nájemného ve vašem bytě.

Spočítat nájemné

Pronajímáte za správnou cenu?

Zjistěte aktuální hodnotu tržního nájemného ve vašem bytě.

Spočítat nájemné

Bezstarostný příjem z pronájmu
Ať se děje cokoliv...

Nechejte nám na sebe kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme. Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

Domluvit konzultaci

Peníze každý měsíc a na den přesně

Garantujeme stav vašeho bytu

Zbavte se rizik a uvolněte si ruce

63

Hodin ušetřených
správou bytu

Vyřešíme za vás nejen inzerci,
prověření zájemců a obsazení
bytu, ale také kontroly, pojistné
události, řemeslníky či jakoukoliv pohotovostní událost.

0 Kč

Riziko spojené s
neplatiči nájemného

Váš nájemník jsme my. Riziko
neplatících podnájemníků tak
přebíráme za vás. Nájemné vám
tak přijde vždy na den přesně.
Na to se můžete spolehnout.

25 tis Kč

Ušetříte na opravách
a dalších nákladech

Nemusíte se starat o žádné
opravy, pojistné události,
vyúčtování či kontroly bytu.
Na vše myslíme za vás.
24/7.
Buďte vždy v obraze

Pro naše odběratele připravujeme čtvrtletní analýzu a srovnání vývoje na trhu s nájemním bydlením. S předstihem připomínáme důležité termíny (daňové přiznání, daň z nemovitosti) a přehledně zpracováváme aktuální změny zákonů či nařízení.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a každý měsíc si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.