Poplatek za komunální odpad (popelnice)

27. květen 2021 Předcházení problémům

Poplatky za svoz komunálního odpadu se liší město od města a často jsou navázány na úspěšnost třídění odpadu v dané oblasti. Jaká je výše poplatků ve vašem městě? Kterých skupin se platba za popelnice týká a kdo je osvobozen? To se dozvíte v našem článku.

Poplatek za komunální odpad (popelnice)

Rok 2021 nepřináší oproti předchozím rokům žádné novinky. Osvobozeni od poplatku jsou i nadále děti do 4 let a lidé starší 70 let. Dejte si však pozor, pro různá města platí různé termíny splatnosti – v některých je poslední možný termín již 31. května.

Co kryje poplatek za komunální odpad?

Poplatek za komunální odpad patří mezi místní poplatky a poplatník – obvykle občan s trvalým pobytem či majitel nemovitosti – jeho prostřednictvím platí za vývoz popelnice. Většinou se tento poplatek hradí danému městu či obci. Město má pak smluvenou firmu, která komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje.

Kdo musí platit za komunální odpad?

Jedná se o různé skupiny poplatníků, obvykle jde o:

 • fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt
 • fyzické osoby, které mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní (cizinci)
 • fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce
 • fyzické osoby, kterým byla přidělen azyl (mezinárodní nebo dočasná právní ochrana)
 • fyzické osoby, které mají v daném městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich není hlášena k pobytu ona ani žádná jiná fyzická osoba, a to ve výši poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu

TIP: Brno vs. Praha – jak je to s poplatky pro studenty a cizince?

Od 1. 1. 2013 je zavedeno zpoplatnění všech cizinců – včetně studujících cizinců – žijících na území Brna a vlastníků nemovitostí (staveb určených k individuální rekreaci, rodinných domů a bytů), v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Naopak v Praze je za poplatek zodpovědný majitel nemovitosti, takže cizinci či studenti, kteří ve městě přechodně pobývají, jsou od poplatků za komunální odpad osvobozeni a tato povinnost se jich netýká.

Poplatky v jednotlivých městech – kdy a za kolik?

Poplatky za komunální odpad jsou většinou splatné v prvním pololetí daného kalendářního roku. V jednotlivých krajských městech se ale splatnost poplatku za popelnice může lišit – letošní poplatky i termíny najdete níže. V každém případě jsou uvedeny výdaje za vývoz 120-litrové popelnice (v intervalu 1x za 14 dní).

Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1.5. do 31. 12., je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Praha

 • 1 596 Kč | 15. června a 15. prosince

V hlavním městě nejsou poplatky za komunální odpad vázány na osobu, která dané místo obývá, ale na vlastníka nemovitosti. Poplatky v Praze jsou dále rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu. Více informací najdete zde.

Brno

 • 670 Kč | 31. května

Poplatníci v Brně mohou nově využít online portál Brno iD, kde lze zaplatit rovnou za celou rodinu. Více obecných informací najdete zde.

Olomouc

 • 804 Kč | 15. května a 15. listopadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Olomouci je letos nastaven na 804 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Další informace zde.

Plzeň

 • 1 608 Kč | 31. května

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni ovlivňuje frekvence svozu a objem nádoby. V případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenním svozu je poplatek stanoven na 222 Kč měsíčně, u nádob o objemu 240 litrů se platí 425 Kč měsíčně. Více informací najdete zde.

Jak na platbu poplatků?

Věděli jste, že za popelnice můžete obvykle zaplatit i z pohodlí domova a bez front? Je to možné několika způsoby:

 • online platbou
 • poštovní poukázkou typu A
 • bezhotovostním převodem z online bankovnictví
 • na číslo účtu konkrétního města

Informace pro podnájemníky, kteří bydlí s Ideálním nájemcem:

Poplatky za komunální odpad platíte příslušnému magistrátu ve vašem městě. Ideální nájemce nezpracovává platby ani přihlášení či odhlášení k tomuto poplatku. Více informací naleznete na oficiálních stránkách jednotlivých měst či obcí.

Kdo je v roce 2021 od placení poplatku osvobozen?

Naopak existují kategorie lidí, kteří poplatek za popelnice platit nemusí. Týká se to obvykle:

 • dětí do 4 let
 • třetí a každé další dítě v rodině
 • seniorů nad 70 let
 • vlastníků staveb určených k individuální rekreaci
 • fyzických osob, které mají trvalé bydliště na úředních adresách
 • fyzických osob, které jsou umístěny v dětském domově
 • fyzických osob, které jsou umístěny do zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc
 • fyzických osob, které jsou nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • fyzických osob, které jsou umístěny v domově důchodců se zvláštním režimem

Proč mám platit za popelnice, když mám ve vyúčtování od SVJ započítanou položku za odpad?

Pokud ve svých měsíčních zálohách hradíte částku za odpad, nemusí se nutně jednat o poplatek za komunální odpad (popelnice). Může se jednat o náklad, který slouží pro účely hospodaření domu.

Chcete pronajímat efektivněji?

Poplatků za popelnice vás nezbavíme, ale zato jsme profesionálové v oblasti pronajímání a ochráníme vás před neplatičiponičením bytu nebo výpadkem příjmu při neobsazenosti. Pečujeme o portfolio bytů v hodnotě přes 6 miliard korun a důvěřuje nám již více než 1 000 majitelů.

Zjistěte, jak díky službě Ideální nájemce pronajímat

 • bez rizika
 • bez zbytečné námahy
 • s větším ziskem
27. květen 2021 Předcházení problémům

 

 

JSME IdealníNájemce.cz
 • graf
  1484
  Aktuálně se staráme
  o 1484 bytů
 • 100 procent
  100%
  100 % našich majitelů dostává peníze včas
 • čas
  60h
  Naši klienti s námi šetří průměrně 60 hodin času ročně
Zjistit více o Ideálním nájemci