Neplatiči a jak na ně!

Obsah článku:

Podívejte se na přehledného průvodce řešení problémů s neplatiči a zjistěte jak se bránit a předcházet problémům.

Jak dlouhý je boj s neplatičem?

Neplatící nájemník je noční můrou každého pronajímatele a má to svůj opodstatněný důvod. Běžnou praxí je, že boj o vystěhování nájemníka trvá rok a půl někdy i delší dobu. Ztráty na nezaplaceném nájmu jsou tak obrovské a z neplatiče je budete dostávat jen hodně těžko. Jak proces vystěhování neplatiče probíhá?

1

Výpověď z bytu

Okamžitá nebo 3 měsíce výpovědní lhůta.

2

Žaloba o přezkum oprávněnosti výpovědi

Podává nájemník, musí do 2 měsíců od podání výpovědi doručit soudu. Pozor, platí i u okamžité výpovědi.

3

Rozhodnutí soudu

Soud nemá danou lhůtu k tomu kdy rozhodnout.

4

Žaloba na vyklizení nemovitosti

Pokud podal nájemník žalobu o přezkum výpovědi, žádejte po soudu při rozsudku ve váš prospěch o stanovení lhůty k vystěhování, tím si tento krok ušetříte.

5

Rozhodnutí soudu

Rozhodnutím získáte Exekuční titul. Soud nemá zákonem danou lhůtu do kdy rozhodnout.

10

Fyzické vystěhování

Povinný je fyzicky vystěhován.

9

Stanovení termínu vystěhování

Termín se musí stanovit min. 14 dní před uskutečněním.

8

Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti

Povinný má 30 dní na dobrovolné opuštění nemovitosti.

7

Pověření exekutora 

V řádu dní, záleží jak rychle si ho vyberete.

6

Lhůta na vystěhování

Je 14 dní a nebo stanovená soudem.

Zbavte se starostí s pronájmem vaší nemovitosti

Váš byt si pronajmeme a postaráme se o vše potřebné. Garantujeme vám stav bytu, pravidelný příjem i kvalitní podnájemníky.

Zadejte prosím funkční emailovou adresu.
Odesláním formuláře souhlasíte souhlasíte se zpracováním osobních údajů
TEST FORM - Zpráva odeslána!

// až teprve v tento krok dojde k odeslání form submission do Make
TEST FORM - Zpráva neodeslána, něco neprošlo validací

Něco se pokazilo

Zkuste prosím formulář odeslat znovu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte naši podporu.

Děkujeme, do 48 hodin se vám ozve náš specialista.

Jak postupovat, pokud není zaplacený nájem?

Počkejte 2 pracovní dny, abyste vyvrátili zdržení z důvodu bankovního převodu. Pokud platba ani po 2 dnech nepřijde, kontaktujte svého nájemníka a zjistěte, zda o situaci ví a jak ji hodlá napravit. U dalších kroků pak záleží, zda nájemník komunikuje či ne.

Nájemník komunikuje

Komunikuje-li nájemník na řešení dluhu aktivně, tak jste nejspíš mezi těmi šťastnějšími pronajímateli a je šance, že se celá situace nakonec dobře vyřeší. I přesto však doporučujeme následovat tyto kroky:

 • Vše, co si spolu domluvíte, mějte i písemnou formou
 • Prověřte si finanční situaci nájemníka v exekučním a insolvenčním rejstříku. Využijte prověření rizikovosti osob od UlovDomov, který kontroluje nejen zmíněné rejstříky, ale i seznam hledaných osob Policií ČR, trvalou adresu na úřadě a aktivitu na sociálních sítích.
 • Na základě získaných informací se rozhodněte, zda se jedná o ojedinělou situaci a není příliš vysoké riziko, že se bude opakovat. Pokud toto nechcete riskovat, vypovězte nájemní smlouvu.

Nájemník nekomunikuje

Pokud s vámi nájemník nekomunikuje, nezvedá telefon a neodpovídá na mail doporučujeme přejít k aktivnějšímu řešení situace. To znamená:

 • Prověřte si finanční situaci nájemníka v exekučním a insolvenčním rejstříku. Využijte prověření rizikovosti osob od UlovDomov, který kontroluje nejen zmíněné rejstříky, ale i seznam hledaných osob Policií ČR, trvalou adresu na úřadě a aktivitu na sociálních sítích.
 • Zašlete nájemníkovi vytýkací dopis s upozorněním na chybějící platbu za nájem a žádostí o okamžitou úhradu. Tento dopis zašlete prokazatelně, tedy tak, abyste mohli doložit, že byl opravdu odeslán, ideálně datovou schránkou.
 • Zjistíte-li, že má nájemník exekuce, nekomunikuje s vámi a adresu má na úřadě, je na zvážení výpověď nájemní smlouvy.
💡
Okamžitou výpověď můžete dát, až pokud nájemník dluží 3 a více nájmů, předtím však musíte zaslat vytýkací dopis se žádostí o úhradu dluhu v přiměřené lhůtě.

Jaké jsou typy neplatičů?

Ať už máte ve svém portfoliu jeden a nebo desítky bytů, neplatič je nájemník, se kterým se nechcete potkat. Nejen, že vymáhání nezaplaceného nájmu je složité a zdlouhavé, ale ani zbavení se takového nájemníka není jednoduché. Podívejte se s jakými typy neplatičů se můžete potkat?

1) Dobrovolný neplatič

Jedná se o nájemníka, který se úmyslně vyhýbá platbě za nájem a zneužívá situace a legálních procesů, aby mohl co nejdelší dobu využívat pronajímanou nemovitost zdarma.

Znaky dobrovolného neplatiče:

Nájem neplatí včas a nebo ne v plné výši
Nemá zaplaceno několik nájmů za sebou a nesnaží se situaci řešit
Nereaguje na výzvy
Nekomunikuje
Má několik exekucí
Trvalé bydliště má na úřadě

2) Nedobrovolný neplatič

K nezaplacení nájmu může dojít i z důvodu složité životní situace, jako je ztráta zaměstnání, nebo vykradení bankovního účtu. Největší rozdíl je však v tom, že nedobrovolný neplatič chce situaci řešit a napravit co nejdříve. 

Znaky nedobrovolného neplatiče:

Doposud pravidelně a včas platil nájem
Reaguje na danou situaci a snaží se ji řešit
Nemá exekuce, nebo je dosud neměl
Je solventní, slušný a zaměstnaný

Pronajímejte bez rizika z neplatičů!

S Ideálním nájemcem pronajímáte bez starostí a bez rizika. Bereme je totiž na sebe. Byt si od vás pronajmeme, peníze vám posíláme bez výjimky každý měsíc a pečujeme o stav bytu.

Chci se vyhnout neplatičům

Zadejte prosím funkční emailovou adresu.
Thank you! Your submission has been received!
Jejda. Něco se pokazilo. Prosím, zkuste znovu vyplnit formulář.

Něco se pokazilo

Zkuste prosím formulář odeslat znovu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte naši podporu.

Děkujeme, do 48 hodin se vám ozve náš specialista.

Jak mohu vypovědět nájemní smlouvu?

Výpověď nájemní smlouvy je první krok, jak se zbavit problémového nájemníka. Pokud však nájemník ví co a jak,  je to jen začátek a cesta před vámi je dlouhá ještě několik měsíců. Kdy můžete vypovědět nájemní smlouvu?

Okamžitá výpověď

Lze využít v těchto případech:

 • neplacení nájmu a nákladů na služby po dobu alespoň tří měsíců;
 • poškozování bytu závažným nebo nenapravitelným způsobem;
 • způsobování jinak závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;
 • užívání bytu neoprávněně jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Výpovědní lhůta tři měsíce

Lze využít v těchto případech:

 • přes nesouhlas pronajímatele dá nájemce celý byt do dalšího podnájmu jiné osobě, aniž v bytě sám trvale bydlí;
 • dluh na nájemném a na službách za dobu kratší než tři měsíce;
 • nájemce je odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází;
 • jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (např. nájemce sbírá odpadky, které nesnesitelně zapáchají či hrozí požár)

Zásady prevence proti neplatičům

Prověření zájemce o nájem

Prověřte nájemníka nejen v exekučním a insolvenčním rejstříku, ale i v hledaných osobách Policií ČR a na sociálních sítích.

Prověřit zájemce

Kvalitní nájemní smlouva

Využijte vzory smluv od UlovDomov, které pravidelně aktualizuje naše právní oddělení.

Vzory smluv

Sledujte platební morálku

Vyzkoušejte novou aplikaci pro správu pronájmu, s automatickým hlídáním plateb a to zcela ZDARMA.

Aplikace Houmy

Vypověděl jsem nájemní smlouvu a co dál?

Sice jste nájemní smlouvu vypověděli, ale to neznamená, že si neplatící nájemník, zvláště pak chronický neplatič hned sbalí své věci a byt opustí. Ten pravý boj vás teprve čeká. Z vaší strany však musí být všechny kroky legální, takže k výměně zámků, odpojení elektřiny a teplé vody se nesnižujte. Podívejme se jak vypadá vystěhování nájemníka v té extrémnější variantě:

Námitky vůči výpovědi z bytu

Pokud jste nájemníkovi dali okamžitou výpověď nájemní smlouvy, jeho prvním krokem může být podání námitky a žádost o přezkoumání soudem.

Jestliže nájemník skutečně dluží na nájmu, tak soud tuto námitku nejspíš zamítne, nicméně nájemník tím získá další měsíce pobytu v bytě zdarma.

Na podání námitky má nájemník 2 měsíce, do té doby ji musí doručit soudu a to i pokud se jednalo o okamžitou výpověď. Pak už záleží jen na rychlosti soudu, který nemá danou lhůtu na rozhodnutí.

01
02

Žaloba na vyklizení nemovitosti

Vaším dalším krokem, pokud se po výzvě k opuštění bytu nyní již bývalý nájemník nerozhodne vystěhovat, je podání žaloby o vyklizení nemovitosti. V tuto chvíli budete muset u soudu prokázat, že jste platně ukončili nájem a nájemce byt řádně nevyklidil a nepředal. Bude-li rozhodnutí soudu kladné, pak uloží nájemci povinnost byt opustit, a to zpravidla do 15 dnů od rozhodnutí soudu.

I přes kladné rozhodnutí soudu, získal díky tomuto kroku nájemník další prodloužení pobytu v bytě, do kterého vy nemůžete nijak zakročit. Ačkoliv do doby než soud rozhodne, má nájemce povinnost platit nájemné, nemáte téměř žádné prostředky, jak ho donutit.

Exekuce vyklizením

Pokud soud při žalobě o vyklizení nemovitosti rozhodne ve váš prospěch, získáte s rozsudkem tzv. exekuční titul, na základě čeho může jednat soudní exekutor. Ten však může další kroky zahájit až pokud povinný (čili dlužník nájemného) neopustil nemovitost v termínu stanoveném soudem.

Exekutor musí nejprve povinnému zaslat výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti, na jejíž plnění má nájemce 30 dní. Pokud ani do této doby nemovitost neopustí, stanoví exekutor termín vyklizení, o kterém vyrozumí povinného, vás a příslušný orgán obce. Tento termín musí být stanoven nejméně 15 dní před samotným vyklizením nemovitosti.

Proti samotnému aktu vyklizení nemovitosti již se povinný nemá možnost moc legálně bránit, nicméně může docházet k emotivním a fyzickým napadením, a proto se tyto exekuce vykonávají většinou za doprovodu Policie ČR.

Pokud by tedy exekutor jednal rychle a na hranicích všech zákonných lhůt od data vydání rozsudku soudem po fyzické vyklizení nemovitosti uběhne minimálně 62 dní, které vám vaše nemovitost opět nepřináší příjmy.

03

V Ideálním nájemci především neplatičům předcházíme - naše podnájemníky si pečlivě prověřujeme, navíc máme vlastní právní oddělení, kde naši zkušení právníci sestavují neprůstřelné smlouvy. Navíc, výhodou pronajímání přes nás je, že byty pronajímáme jako společnost, takže fungujeme na podnájemní smlouvě, která je vůči nájemníkům oproti smlouvě nájemní méně shovívavá.

Peníze každý měsíc a na den přesně
Garantujeme stav vašeho bytu
Vy si užíváte, my se staráme
Zbavte se rizik a uvolněte si ruce
Pronajímejte s námi

Pronajímejte i vy bez starostí a bez rizika

Váš byt si pronajmeme a postaráme se o vše potřebné. Garantujeme vám stav bytu, pravidelný příjem i kvalitní podnájemníky.

=
62h
času
19 116
ročně navíc
o 41%
nižší náklady
*výpočet je na vzorový nájem 15 000 Kč a 300 Kč za 1 hodinu vašeho času.
Přesný výpočet pro váš byt vám řekne naše kalkulačka.

Kolik vám vynese bezstarostný pronájem?

Spočítejte si rozdíl mezi pronájmem na vlastní pěst a s využitím služby Ideální Nájemce.

Za kolik budete pronájem inzerovat?
15 000
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Víte, kolik si reálně odnesete?
11 500
pronájem na vlastní pěst
13 500
pronájem s Ideálním Nájemcem
Pronajímejte bez starostí