HomeBlog

Pronájem bytu cizincům

25.11.2019
 
Jak pronajímat byt

V případě, že se rozhodnete pronajmout svůj byt zájemcům odlišné státní příslušnosti, je nutno mít na paměti několik zákonů a pravidel, které je potřeba dodržovat. Prostudovat byste si měli zákon o pobytu cizinců na území ČR, protože, jak je známo, neznalost zákona přece neomlouvá. Buďte tedy pečliví a nenechte se v nadcházejícím procesu ničím vykolejit.

Záleží skutečně na národnosti?

V principu byste se měli od takového přemýšlení oprostit. Nejenže by se takové jednání dalo považovat za diskriminaci, ale vzájemný vztah by měl stát primárně na důvěře a sympatiích, nikoli na předsudcích. První obecnou zásadou je tedy otevřenost a vzájemný respekt na obou stranách. Formální náležitosti pomůže vymezit dobře napsaná nájemní smlouva, ve které budou přehledně zakotvena veškerá práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

Je třeba podotknout, že téma pronajímání nemovitostí cizincům je relativně komplexní a tento článek nemůže obsáhnout celou podstatu Zákona o pobytu cizinců na území České republiky – pokud vás tato problematika zajímá, celé znění zákona naleznete například zde. Nicméně v tomto článku jsme se pro vás pokusili zachytit to nejpodstatnější.

Jak má vypadat nájemní smlouva

Bez ohledu na skutečnost, zda ubytováváme cizince, či nikoli, by měla smlouva obsahovat následující náležitosti:

 • vymezení obou smluvních stran,
 • určení předmětu nájmu,
 • vymezení rozsahu užívání,
 • stav předmětu nájmu,
 • určení příslušníků domácnosti,
 • dobu trvání nájmu,
 • konkrétní práva a povinnosti obou zúčastněných.

Rozhodli jste se svěřit svůj byt cizinci, co dál?

V takovém případě jste ze zákona povinni oznámit tuto skutečnost cizinecké policii. To musí zpravidla proběhnout do tří pracovních dní. A pozor! Za cizince je v tomto případě považován každý, kdo není státním příslušníkem České republiky. To znamená, že ohlášení se vztahuje i na občany Slovenské republiky.

Zároveň je za ubytovatele s výše zmiňovanými povinnostmi považován každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu, nebo ten, kdo ubytovává více než pět cizinců. Výjimka nastává, pokud jde o blízké osoby. V případě nedodržení některého z těchto kroků, hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Povinnost oznámit ubytování cizinců lze splnit buď předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, či technických nosičů dat vedených v domovní knize. Ta je dokumentem, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu společně s počátkem a koncem ubytování. Knihu musí ubytovatel uchovat po dobu šesti let od posledního zápisu. Stejně tak je povinen uchovat tiskopis podepsaný nájemníkem. Pobyt cizince lze také nahlásit elektronicky.

Dohledatelnost a vymahatelnost

Zcela oprávněnou a přirozenou obavou pronajímatelů je obtížná dohledatelnost příslušníků jiných států v případě, že by za sebou po vystěhování zanechali dluhy či poškozené vybavení bytu. Narozdíl od spoluobčanů je dohledávání cizinců podstatně složitější, mnohdy až nemožné. Proto je důležité zvážit a následně s ohledem na riziko vyhodnotit, jak vysokou jistotu budeme od nájemníka požadovat. V rámci služby Ideální nájemce nastavujeme za normálních okolností jistotu ve výši jednoho či dvou nájmů, u cizinců však bývá právě kvůli zmíněným komplikacím vyšší.

Další povinnosti

Kromě hlášení samotného pobytu, je u cizinců potřeba brát zřetel také na následující situace, které mohou nastat a je nutné je následně řešit:

 • oznámit úmrtí ubytovaného cizince cizinecké policii,
 • pokud jde o pronajaté nemovitosti určené k podnikání, je nutné umožnit policii vstup na místa, kde se cizinec zdržoval,
 • vystavit cizinci na požádání potvrzení o ubytování,
 • zajistit ubytování přiměřené úrovně.

V případě naší služby Ideální nájemce se problémum snažíme co nejvíce předcházet, což ale někdy znemožňuje spousta proměnných. Nejčastěji nastává problém při komunikaci z důvodu jazykové bariéry nebo jiných kulturních návyků. Proto se snažíme tyto osoby co nejlépe prověřit a následně vyhodnotit, zda je daný jedinec vhodným adeptem. Po uzavření smlouvy vždy vyplňujeme krátký formulář, který následně putuje rovnou na cizineckou policii. A co z toho plyne? Vezmeme-li všechny tyto faktory v úvahu, přinese pronájem bytu slušnému a platícímu cizinci stejný výnos, jako pronájem komukoliv jinému.

Chcete zjistit více o bezstarostném pronájmu?

Nechejte nám na sebe kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme. Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

Děkujeme za zájem

Jednou za dva týdny si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Vyplnit další email

Něco se pokazilo

Zkuste prosím formulář odeslat znovu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte naši podporu.

Pronajímáte za správnou cenu?

Zdarma a nezávazně vám spočítáme optimální výši nájemného.

Chcete pronajímat bez starostí a bez rizika?

O váš pronájem se postaráme od A do Z.

Líbil se vám článek? 
Přihlašte se k odběru novinek

Pro naše odběratele připravujeme čtvrtletní analýzu a srovnání vývoje na trhu s nájemním bydlením. S předstihem připomínáme důležité termíny (daňové přiznání, daň z nemovitosti) a přehledně zpracováváme aktuální změny zákonů či nařízení.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a každý měsíc si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Získejte až 5 000 Kč

Víte o někom, kdo pronajímá byt nebo vlastní více investičních nemovitostí? Doporučte nám jej, odměníme vás za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

Doporučit majitele
Zdarma

Aktuální vzory smluv pro rok 2024

Naši právníci si pro vás připravili aktualizované vzory smluv pro rok 2024. Můžete si tak být jisti, že váš majetek bude maximálně chráněný a ani rostoucí inflace vás nezaskočí.

Nájemní smlouva

Získat vzor

Výpověď smlouvy

Získat vzor

Předávací protokol

Připravujeme

Dodatek ke smlouvě

Připravujeme

Vzor nájemní smlouvy

Aktualizovaný pro rok 2024
Vytvořen právníky
S inflační doložkou

Nesprávně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit nejednu vrásku na čele. S naším pravidelně aktualizovaným vzorem se vyhnete celé řadě problémů, kterým majitelé nemovitostí čelí.

Stáhnout

Naučíme vás pronajímat

S námi se ve světě pronájmů neztratíte. Získejte vždy čerstvé novinky z realitního trhu, tipy jak lépe pronajímat a nové investiční příležitosti.

Děkujeme za váš zájem

Jednou za dva týdny si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Vzor nájemní smlouvy

Aktualizovaný pro rok 2024
Vytvořen právníky
S inflační doložkou

Nesprávně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit nejednu vrásku na čele. S naším pravidelně aktualizovaným vzorem se vyhnete celé řadě problémů, kterým majitelé nemovitostí čelí.

Stáhnout

Získejte až 5 000 Kč

Víte o někom, kdo pronajímá byt nebo vlastní více investičních nemovitostí? Doporučte nám jej, odměníme vás za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

Doporučit majitele
Zdarma

Vzor nájemní smlouvy

Aktualizovaný pro rok 2024
Vytvořen právníky
S inflační doložkou

Nesprávně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit nejednu vrásku na čele. S naším pravidelně aktualizovaným vzorem se vyhnete celé řadě problémů, kterým majitelé nemovitostí čelí.

Stáhnout

Pronajímáte za správnou cenu?

Zjistěte aktuální hodnotu tržního nájemného ve vašem bytě.

Spočítat nájemné

Pronajímáte za správnou cenu?

Zjistěte aktuální hodnotu tržního nájemného ve vašem bytě.

Spočítat nájemné

Bezstarostný příjem z pronájmu
Ať se děje cokoliv...

Nechejte nám na sebe kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme. Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

Domluvit konzultaci

Peníze každý měsíc a na den přesně

Garantujeme stav vašeho bytu

Zbavte se rizik a uvolněte si ruce

63

Hodin ušetřených
správou bytu

Vyřešíme za vás nejen inzerci,
prověření zájemců a obsazení
bytu, ale také kontroly, pojistné
události, řemeslníky či jakoukoliv pohotovostní událost.

0 Kč

Riziko spojené s
neplatiči nájemného

Váš nájemník jsme my. Riziko
neplatících podnájemníků tak
přebíráme za vás. Nájemné vám
tak přijde vždy na den přesně.
Na to se můžete spolehnout.

25 tis Kč

Ušetříte na opravách
a dalších nákladech

Nemusíte se starat o žádné
opravy, pojistné události,
vyúčtování či kontroly bytu.
Na vše myslíme za vás.
24/7.
Buďte vždy v obraze

Pro naše odběratele připravujeme čtvrtletní analýzu a srovnání vývoje na trhu s nájemním bydlením. S předstihem připomínáme důležité termíny (daňové přiznání, daň z nemovitosti) a přehledně zpracováváme aktuální změny zákonů či nařízení.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a každý měsíc si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.