Všechny články

Pronájem bytu cizincům

25.11.2019
 | 
Jak pronajímat byt

V případě, že se rozhodnete pronajmout svůj byt zájemcům odlišné státní příslušnosti, je nutno mít na paměti několik zákonů a pravidel, které je potřeba dodržovat. Prostudovat byste si měli zákon o pobytu cizinců na území ČR, protože, jak je známo, neznalost zákona přece neomlouvá. Buďte tedy pečliví a nenechte se v nadcházejícím procesu ničím vykolejit.

Záleží skutečně na národnosti?

V principu byste se měli od takového přemýšlení oprostit. Nejenže by se takové jednání dalo považovat za diskriminaci, ale vzájemný vztah by měl stát primárně na důvěře a sympatiích, nikoli na předsudcích. První obecnou zásadou je tedy otevřenost a vzájemný respekt na obou stranách. Formální náležitosti pomůže vymezit dobře napsaná nájemní smlouva, ve které budou přehledně zakotvena veškerá práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

Je třeba podotknout, že téma pronajímání nemovitostí cizincům je relativně komplexní a tento článek nemůže obsáhnout celou podstatu Zákona o pobytu cizinců na území České republiky – pokud vás tato problematika zajímá, celé znění zákona naleznete například zde. Nicméně v tomto článku jsme se pro vás pokusili zachytit to nejpodstatnější.

Jak má vypadat nájemní smlouva

Bez ohledu na skutečnost, zda ubytováváme cizince, či nikoli, by měla smlouva obsahovat následující náležitosti:

 • vymezení obou smluvních stran,
 • určení předmětu nájmu,
 • vymezení rozsahu užívání,
 • stav předmětu nájmu,
 • určení příslušníků domácnosti,
 • dobu trvání nájmu,
 • konkrétní práva a povinnosti obou zúčastněných.

Rozhodli jste se svěřit svůj byt cizinci, co dál?

V takovém případě jste ze zákona povinni oznámit tuto skutečnost cizinecké policii. To musí zpravidla proběhnout do tří pracovních dní. A pozor! Za cizince je v tomto případě považován každý, kdo není státním příslušníkem České republiky. To znamená, že ohlášení se vztahuje i na občany Slovenské republiky.

Zároveň je za ubytovatele s výše zmiňovanými povinnostmi považován každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu, nebo ten, kdo ubytovává více než pět cizinců. Výjimka nastává, pokud jde o blízké osoby. V případě nedodržení některého z těchto kroků, hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Povinnost oznámit ubytování cizinců lze splnit buď předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, či technických nosičů dat vedených v domovní knize. Ta je dokumentem, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu společně s počátkem a koncem ubytování. Knihu musí ubytovatel uchovat po dobu šesti let od posledního zápisu. Stejně tak je povinen uchovat tiskopis podepsaný nájemníkem. Pobyt cizince lze také nahlásit elektronicky.

Dohledatelnost a vymahatelnost

Zcela oprávněnou a přirozenou obavou pronajímatelů je obtížná dohledatelnost příslušníků jiných států v případě, že by za sebou po vystěhování zanechali dluhy či poškozené vybavení bytu. Narozdíl od spoluobčanů je dohledávání cizinců podstatně složitější, mnohdy až nemožné. Proto je důležité zvážit a následně s ohledem na riziko vyhodnotit, jak vysokou jistotu budeme od nájemníka požadovat. V rámci služby Ideální nájemce nastavujeme za normálních okolností jistotu ve výši jednoho či dvou nájmů, u cizinců však bývá právě kvůli zmíněným komplikacím vyšší.

Další povinnosti

Kromě hlášení samotného pobytu, je u cizinců potřeba brát zřetel také na následující situace, které mohou nastat a je nutné je následně řešit:

 • oznámit úmrtí ubytovaného cizince cizinecké policii,
 • pokud jde o pronajaté nemovitosti určené k podnikání, je nutné umožnit policii vstup na místa, kde se cizinec zdržoval,
 • vystavit cizinci na požádání potvrzení o ubytování,
 • zajistit ubytování přiměřené úrovně.

V případě naší služby Ideální nájemce se problémum snažíme co nejvíce předcházet, což ale někdy znemožňuje spousta proměnných. Nejčastěji nastává problém při komunikaci z důvodu jazykové bariéry nebo jiných kulturních návyků. Proto se snažíme tyto osoby co nejlépe prověřit a následně vyhodnotit, zda je daný jedinec vhodným adeptem. Po uzavření smlouvy vždy vyplňujeme krátký formulář, který následně putuje rovnou na cizineckou policii. A co z toho plyne? Vezmeme-li všechny tyto faktory v úvahu, přinese pronájem bytu slušnému a platícímu cizinci stejný výnos, jako pronájem komukoliv jinému.

Chcete zjistit více o bezstarostném pronájmu?

Nechejte nám na sebe kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme. Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

Děkujeme za zájem

Jednou za dva týdny si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Vyplnit další email

Něco se pokazilo

Zkuste prosím formulář odeslat znovu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte nás přímo.

Pronajímáte za správnou cenu?

Zdarma a nezávazně vám spočítáme optimální výši nájemného.

Chcete pronajímat bez starostí a bez rizika?

O váš pronájem se postaráme od A do Z.

Tipy, rady a novinky

Za roky strávené ve světě nájemního bydlení jsme nasbírali spoustu zkušeností, o které se s vámi chceme podělit. Zároveň bedlivě sledujeme vývoj na trhu, abyste vy nemuseli. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a každý měsíc si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Děkujeme za váš zájem

Jednou za dva týdny si rozšíříte obzory v oblasti pronajímání.

Přihlásit další email

Něco se pokazilo

Zkuste prosím formulář odeslat znovu. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte nás přímo.