Pronájem bytu cizincům

V případě, že se rozhodnete pronajmout svůj byt zájemcům odlišné národnosti, je nutno mít na paměti několik zákonů a pravidel, které je potřeba dodržovat. Prostudovat byste si měli zákon o pobytu cizinců na území ČR, protože, jak je známo, neznalost zákona přece neomlouvá. Buďte tedy pečliví a nenechte se v nadcházejícím procesu ničím vykolejit.

Pronájem bytu cizincům

Záleží skutečně na národnosti?

V principu byste se měli od takového přemýšlení oprostit. Nejenže by se takové jednání dalo považovat za diskriminaci, ale vzájemný vztah by měl stát primárně na důvěře a sympatiích, nikoli na předsudcích. První obecnou zásadou je tedy otevřenost a vzájemný respekt na obou stranách. Formální náležitosti pomůže vymezit dobře napsaná nájemní smlouva, ve které budou přehledně zakotvena veškerá práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

Jak má vypadat nájemní smlouva

Bez ohledu na skutečnost, zda ubytováváme cizince, či nikoli, by měla smlouva obsahovat následující náležitosti:

 • vymezení obou smluvních stran,
 • určení předmětu nájmu,
 • vymezení rozsahu užívání,
 • stav předmětu nájmu,
 • určení příslušníků domácnosti,
 • dobu trvání nájmu,
 • konkrétní práva a povinnosti obou zúčastněných.

Rozhodli jste se svěřit svůj byt cizinci, co dál?

V takovém případě jste ze zákona povinni oznámit tuto skutečnost cizinecké policii. To musí zpravidla proběhnout do tří pracovních dní. A pozor! Za cizince je v tomto případě považován každý, kdo není státním příslušníkem České republiky. To znamená, že ohlášení se vztahuje i na občany Slovenské republiky.

Zároveň je za ubytovatele s výše zmiňovanými povinnostmi považován každý, kdo nejen poskytuje ubytování za úhradu, ale také ten, kdo ubytovává více než pět cizinců. Výjimka nastává, pokud jde o blízké osoby. V případě nedodržení některého z těchto kroků, hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Povinnost oznámit ubytování cizinců lze splnit buď předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, či technických nosičů dat vedených v domovní knize. Ta je dokumentem, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu společně s počátkem a koncem ubytování. Knihu musí ubytovatel uchovat po dobu šesti let od posledního zápisu. Stejně tak je povinen uchovat tiskopis podepsaný nájemníkem. Pobyt cizince lze také nahlásit elektronicky.

Dohledatelnost a vymahatelnost

Zcela oprávněnou a přirozenou obavou pronajímatelů je obtížná dohledatelnost cizinců, kteří za sebou po vystěhování zanechají dluhy či poškozené vybavení bytu. Narozdíl od spoluobčanů je dohledávání cizinců podstatně složitější, mnohdy až nemožné. Proto je důležité zvážit a následně s ohledem na riziko vyhodnotit, jak vysokou kauci budeme od nájemníka požadovat. V případě Ideálního nájemce nastavujeme za normálních okolností kauci ve výši jednoho či dvou nájmů, u cizinců však bývá právě kvůli zmíněným problémům vyšší.

Další povinnosti

Kromě hlášení samotného pobytu, je u cizinců potřeba brát zřetel také na následující situace, které mohou nastat a je nutné je následně řešit:

 • oznámit úmrtí ubytovaného cizince cizinecké policii,
 • pokud jde o pronajaté nemovitosti určené k podnikání, je nutné umožnit policii vstup na místa, kde se cizinec zdržoval,
 • vystavit cizinci na požádání potvrzení o ubytování,
 • zajistit ubytování přiměřené úrovně.

V případě naší služby se snažíme maximalizovat předcházení problémům, což někdy znemožňuje spousta proměnných. Nejčastěji nastává problém při komunikaci z důvodu jazykové bariéry nebo jiných návyků v odlišných kulturách. Proto se snažíme tyto osoby co nejlépe prověřit a následně vyhodnotit, zda je daný jedinec vhodným adeptem. Po uzavření smlouvy vyplňujeme krátký formulář, který následně putuje na cizineckou policii. A co z toho plyne? Vezmeme-li všechny tyto faktory v úvahu, přinese pronájem bytu slušnému a platícímu cizinci stejný výnos, jako pronájem komukoliv jinému.

 

 

JSME IdealníNájemce.cz
 • graf
  1166
  Aktuálně se staráme
  o 1166 bytů
 • 100 procent
  100%
  100 % našich majitelů dostává peníze včas
 • čas
  60h
  Naši klienti s námi šetří průměrně 60 hodin času ročně
Zjistit více o Ideálním nájemci

Chcete mít v bytě Ideálního nájemce?

Ozveme se vám